W dniu 16.01.2012r. w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie rekrutacyjne. Spotkanie dotyczyło projektu systemowego "TERAZ CZŁOWIEK" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Jego celem była wstępna rekrutacja uczestników do kontraktów socjalnych oraz promocja projektu.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, które wykazały zainteresowanie projektem, w tym 11 kobiet i 3 mężczyzn. Zamiarem było zebranie informacji o potrzebach beneficjentów korzystających z pomocy społecznej, którzy chcą poprawić swoją sytuację i nabyć nowe kwalifikacje. Chętni mieli możliwość uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki projektu, działań oraz warunków zakwalifikowania się do projektu.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego