Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 

W czerwcu 2012r. jeden z uczestników kontraktu socjalnego w ramach projektu "TERAZ CZŁOWIEK" Wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia i uzyskał dyplom instruktora terapii uzależnień. Kurs rozpoczął się 22.03.2011r. a zakończył się 22.06.2012r. i zorganizowany był przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

 

 

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego