W dniach od 29.06.2012r. do 09.07.2012r. dla 7- miu uczestników w ramach kontraktu socjalnego został przeprowadzony Trening Aktywizacji Zawodowej. Trening obejmował 56 godzin. Celem szkolenia było: aktywizacja zawodowa, społeczna, zdobycie aktualnej wiedzy na temat rynku pracy, umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych oraz zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia. Szkolenie przeprowadziła Agencja Szkolenia i Promocji Kadr "SUPRA" z Lęborka. Szkolenie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego