W dniach od 10.07.2012r. do 12.07.2012r. dla 5- ciu uczestników w ramach kontraktu socjalnego został przeprowadzony Trening Komunikacji Interpersonalnej. Trening obejmował 24 godziny. Celem szkolenia było: rozpoznanie własnych zasobów ważnych w decydowaniu o sobie, wyposażenie w podstawowe umiejętności społeczne niezbędne przy zespołowym wykonywaniu zadań, nabycie umiejętności Interpersonalnej. Szkolenie przeprowadziła Agencja Szkolenia i Promocji Kadr "SUPRA" z Lęborka.

Szkolenie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.