Warsztaty Dla RodzicówW ramach instrumentu aktywizacji społecznej 7- miu beneficjentów projektu "TERAZ CZŁOWIEK" w okresie od 20.09.2012r. do 12.10.2012r. uczestniczyło w "Warsztatach dla rodziców". Celem warsztatów było: nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się w trudnych sytuacjach życiowych, pewności siebie, podnoszenie aspektów poczucia własnej wartości, przełamanie barier utrudniających porozumiewanie się oraz wypracowanie bardziej efektywnego sposobu budowania relacji w życiu osobistym jak i zawodowym, rozpoznawanie zachowań trudnych i zaburzonych u dorosłych i dzieci, prowadzenie dialogu na poziomie wzajemnych potrzeb i oczekiwań zgodnie z zasadami dobrej współpracy oraz nauka zarządzania budżetem domowym. Uczestnikom warsztatów zapewniono materiały szkoleniowe, catering i obiad.

Warsztaty przeprowadziła firma SUPRA z Lęborka i współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.