Program Aktywności Lokalnej - Wioska tematyczna


Uczestników - 23
Instrumenty:
Szkolenie "Umiejętność rozwiązywania konfliktów, negocjacje i mediacje-trening pracy w zespole"
Szkolenie "Sztuka sprzedaży - nowy sposób postrzegania i promowania wsi"
Szkolenie "Organizacja imprez okolicznościowych"
Szkolenie "Przygotowanie terenu i prowadzenie gry terenowej"
Animacja lokalna środowiska


W sierpniu mieszkańcy Karwna postanowili sprawdzić się w roli gospodarzy wioski tematycznej. W związku z tym przygotowano ofertę gier terenowych i innych atrakcji i przyjęto trzy grupy. Były to wizyty około czterogodzinne, w trakcie których uczestnicy brali udział w dwugodzinnej grze terenowej oraz korzystali z pozostałych atrakcji przygotowanych przez mieszkańców.
19 sierpnia 2009r. Karwno gościło grupę dzieci i młodzież ze starego Dzierzgonia, którzy wypoczywali w naszej gminie. Przygotowano dla nich bajkową grę terenową, której celem było odnalezienie porwanej Księżniczki i uwięzionego Króla. Poza grą terenową można było m.in. nauczyć się tańczyć sambę, grać na bębnach, żonglować kijami, piłkami i pojkami, robić biżuterie z koralików, zagrać w mokrą siatkówkę balonową oraz wziąć udział w ciekawych grach i zabawach zespołowych.
29 sierpnia 2009 r. zawitała do Karwna grupa dzieci i młodzieży z wiosek z naszej gminy, przede wszystkim z Jerzkowic i Mikorowa, zaś 30 sierpnia 2009 r. odwiedzili Karwno dorośli mieszkańcy powiatu malborskiego. Obie te grupy wzięły udział w grze terenowej, której celem było zbudowanie generatora fantazji, który chroni Krainę Fantazji przed szarością. Podobnie jak w grze bajkowej, uczestnicy spotykali na swojej drodze liczne fantazyjne postacie, które albo im pomagały w osiągnięciu celu, albo przeszkadzały. Poza grą uczestników czekały podobne atrakcje jak gości ze Starego Dzierzgonia.


Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego