- Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071

- Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity: (Dz. U. z 2009r. nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090010007

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity:Dz.U.2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061390992

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091751362


- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052672259


- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572