Sample Photo

Pomoc

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,

Sample Photo

Rodzina

Służymy pomocą w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

Sample Photo

Niepełnosprawni

Jednym z głównych celów Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce jest noszenie pomocy osobom chorym,  starszym i niepełnosprawnym

Sample Photo

Wolontariat

Przy GOPS działa Klub Wolontariatu, który jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebna bezinteresowna pomoc w służbie drugiemu człowiekowi.

Klub Wolontariatu